ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

13.11.2018

Ενημέρωση για SCOAP3

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) συμμετέχει στο πρόγραμμα του SCOAP3 από το 2014 και δίνει το δικαίωμα σε...

Αποτελέσματα 36 μέχρι 40 από τα συνολικά 266