Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς και τη νομική κοινότητα, παρέχοντας στους χρήστες της εύκολη, ολοκληρωμένη πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σε όλες τις μορφές. Επίσης, υποστηρίζει και προωθεί τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ και αναδεικνύει τον πολιτιστικό και ανθρωπιστικό ρόλο του ΕΚΠΑ, οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και δράσεις.

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν ηπειρωτικό και αγγλοσαξονικό δίκαιο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στην ελληνική, γερμανική, γαλλική, αγγλική και ιταλική, καλύπτοντας τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 • Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Ιστορία και Θεωρία του Δικαίου
 • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής / NKUA Law Library

 • Διεύθυνση:Μαυρομιχάλη 17-19 & Σόλωνος 104, Αθήνα, Τ.Κ. 106 80 (Κτήριο Παλαιού Χημείου ΕΚΠΑ) / 17-19, Mavromichali St. & 104, Solonos St. (Old Chemistry Laboratory)
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 368 8113, 210 368 8065
 • FAX:210 3688020
 • Ωράριο:Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό Δευτέρα - Παρασκευή 8.30 – 19.00. Το ωράριο τροποποιείται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Καλοκαιριού / Opening hours: Monday - Friday 08:30 - 19:00
 • Email:nomiki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,printer,book,archive