Παράταση δοκιμαστικής πρόσβασης στις βάσεις της πλατφόρμας OECD iLibrary

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
09.07.2018

Σας ενημερώνουμε ότι η δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα OECD iLibrary παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2018. 

Επιγραμματικά, δίνεται πρόσβαση στις παρακάτω βάσεις:

Περισσότερες πληροφορίες για τις βάσεις που προσφέρει η δοκιμαστική συνδρομή και το περιεχόμενό τους θα βρείτε στη σχετική παλαιότερη ανακοίνωση.