ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

28.11.2018

Έρευνα - Ερωτηματολόγιο

Διερεύνηση κάλυψης των γεωγραφικών πληροφοριακών αναγκών των εξειδικευμένων χρηστών της Ομάδας Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από τα συνολικά 14