Νέα αποκτήματα - Μάρτιος 2018

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
19.04.2018

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον μήνα Μάρτιο του 2018. Πρόκειται για υλικό το οποίο καταλογογραφήθηκε κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προέρχεται από αγορές, δωρεές κ.ά.

Στόχος της ΒΚΠ είναι να γνωστοποιούνται κάθε μήνα στην ακαδημαϊκή κοινότητα όλα τα αποκτήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα τεκμήρια, μπορείτε να επισκέπτεσθε τον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://opac.seab.gr/search~S6*gre


Αρχεία:
NEA_APOKTIMATA_Martios_2018.pdf781 K