Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών

04.05.2018

Η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ). 

Με το παρόν ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/SXRg5A , επιδιώκουμε την καταγραφή και αποτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών μας.

Παρακαλούµε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις προσωπικές σας εκτιµήσεις, για να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ΒΚΠ. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας (www.lib.uoa.gr), καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook (@lib.uoa.official). Για τη συμπλήρωσή του θα χρειαστείτε μόλις πέντε λεπτά. 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!